Körösi Miklós
-

Életrajz:

"Ilyen az én kedves komornokom, Körösi Miklós is, kinek nagyapja Atyám szolgálatában tiszttartó volt, Miklós volt annak is a neve. Életrevaló, ügyes gazdatiszt volt. Fia, Sándor, nékem tanuló- és játszitársam, éltem hosszú során hűséges jó emberem volt, ki mint idevaló udvarnokom fejezte be élete pályáját. Mikor meghalt, a híres Sükesd, dévai pap mondott felette halotti beszédet, és méltóságos szolgának nevezte. Szép elnevezés, melyet ki is érdemelt. Mit mondjak Miklósról, az én mostani komornokomról? Az mintája a fiatalembereknek, nem is tudok hibákat benne felfedezni, isten éltesse, boldogítsa és szerencséltesse, mert arra valóban érdemes. Ő is a harmadik ivadékú házi, mondhatni inkább barátja, mint szolgája házunknak."

Gyulay Lajos: Egy századja! 1867. 419—420.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy