Bölöni Farkas Sándor
1795 - 1842

Életrajz:

Író, műfordító, művelődésszervező. 1810-től a kolozsvári unitárius kollégium tagja. 1816-től Wesselényi Miklóssal együtt a marosvásárelyi ítélőtáblán joggyakornokoskodott. Már fiatalkorában kapcsolatba került Döbrenteivel és Kazinczyval. Fordítói tevékenységében Döbrentei támogatta. Magyarra ültette át Schiller Don Carlosát, vagy Goethe Az ifjú Werther szenvedéseit. Gr. Béldi Ferenc társaságában nyugat-európai, majd 1830–1832 észak-amerikai körutat tett. Emlékeit Utazás Észak-Amerikában (Kolozsvár, 1842) című művében örökítette meg.

(Szabó Ágnes)

Bölöni Farkas Sándor (1795–1842), író, utazó, a kolozsvári Casino ala­pításának szervezője. Az 1830-as évek elején nyugat-európai és észak-amerikai utazást tett, majd 1834-ben kiadta útleírásait. Az 1810-es években került kap­csolatba Döbrentei Gáborral, Kazinczy Fe­renc­cel, Wesselényi Miklóssal és Gyulay Lajossal. Döbrenteivel a barát­ságuk az 1830-as évek végén megszakadt.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy