Heinrich Heine, Doktor Faust, Ma­­­­gya­rázatok,
Ford. Eörsi István, Bp., Magyar Helikon, 1962, 49—50.

Szerző: Eörsi István
Nyelv: magyar
Megjegyzés: Nincs megadva

Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Forrás