Gróf Kun Kocsárd
1803 - 1895

Életrajz:

Gyulay Lajos naplóiban időnként Kun Gothárdként említi.  Erdélyi földbirtokos, tisztviselő. 1848-ban Hunyad vármegye főispánja és Szászvárosszék forradalmi kormánybiztosa. Részt vett az 1849-es debreceni országgyűlésen, 1849 őszén elfogták, és 1851. október 7-én kötél általi halálra ítélték. Az ítéletet 20 évi várfogságra és teljes vagyonelkobzásra változtatták. 1856-ban szabadult a komáromi várbörtönből. 1866-ban az uniós kolozsvári és pesti országgyűlésen követ, 1867-ben Hunyad vármegye főispánja. 1885-ben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) egyik alapítója.

Névváltozat: Gothard, Gothárd, Gotthard

(Szalisznyó Lilla)


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy