Gróf Teleki József
1790 - 1855

Életrajz:

Részletes életrajzát, tudományos tevékénységének részletesebb rajzát lásd a következő oldalon (új ablakban nyílik meg):

http://teleki.mtak.hu/

Labádi Gergely

Teleki József (1790–1855), a Magyar Tudós Társaság elnöke. 1827-től csanádi, 1830-tól szabolcsi főispán volt, 1840-ben koronaőrré nevezték ki, majd 1842-től ő volt Erdély kormányzója. A szabadságharc után visszavonult a poli­tikától. Történészként fő műve a 12 kötetesre terve­zett munka: A Hu­nyadiak kora Magyarországon, ebből életében az első négy és a 10. kötet jelent meg (az 1–2. kötet 1852-ben, a 3. és 10. k. 1853-ban, a 4. k. 1854-ben).

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.

 


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy