Földváry János
-

Életrajz:

Földváry János, bernátfalvi és földvári (1812—1884) Heves és Külső Szolnok, illetve Pest vármegyei birtokos, 1854-ig az Egri cs. és Kir. Megyei Törvényszék elnöke, 1861-től Heves és Külső Szonok vármegye főispáni helytartója, a Schmerling-provizórium idején a megyei igazgatás átszervezője 1867-ben felmentették hivatalából. Neje Földváry Róza volt, három gyermekük volt. Fivére, László szintén jelentős megyei tisztségeket viselt.

(Cseh—Kondorné—Kovács—Kozma—Nemes—Pap-Szabó: Tisztviselői életpályák, Heves megye történeti archontológiája (1681—)1687—2000. Eger, Heves Megyei Levéltár, 81—82.)

Hász-Fehér Katalin, 2018. ápr. 2.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy