Kandó Ilona
1846 - 1891

Életrajz:

Kandó Ilona (1846—1891), Egerfarmosi Kandó József, Fehér vármegye alispánja és több megye táblabírája, és Losonci Gyürky Petronella Erzsébet lánya. Az 1840-es évek elejétől a család Zemplén megyében élt. (Szuromi Rita: Kuriális nemesek földje — Egerfarmos és a Kandó család kapcsolata, Eger, Nonprofit Kft, 2013, 72.)

Hász-Fehér, 2018. ápr. 2.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy