Budenz József
1836 - 1892

Életrajz:

Budenz József (1836–1892), németországi származású magyar nyelvtudós, az MTA tagja. 1858-ban jött Pestre, 22 évesen itt megtanulta a magyar nyelvet, 1861-ben az Akadémia segédkönyvtárosa, majd levelező tagja lett. Pártfogója Hunfalvy Pál volt. Eleinte a török rokonság híve volt, majd egyre inkább úgy vélte, hogy a finnugor nyelvrokonságnak van reálisabb és tudományosabb alapja. Az 1870-es években alkotta meg a Magyar-ugor összehasonlító szótárt (1873–1881).

Hász-Fehér Katalin, 2018. márc. 27.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy