Cserey Farkas
1773 - 1842

Életrajz:

CSEREY FARKAS (1773–1842) – Wesselényi Miklós nagyabátyja (Cserey Heléna testvére), major és császári kamarás, felvilágosult reformer, botanikus, krasznai birtokán európai hírű kertet alakított ki, de tasnádi birtokán is sokat tartózkodott. Több európai természettudományos társaság tagja volt, számos korabeli irodalmárral és tudóssal állt kapcsolatban. Kazinczy Ferenccel 1805. március 6-a óta levelezett. 1803-ban tagja annak a társaságnak, amely Erdélyben folyóiratot akar indítani. Ő kezdeményezte a Barcsai-életmű kiadását, a Csokonai-emlékmű felállítását, anyagilag segítette Kis János „Európai Utazások” c. munkájának kiadását, de Aranka György társaságát is támogatta. 1811-ben Pesten bemutatták A fekete ember c. darabját, melyet F. Gotter után fordított. Döbrentei Gábort és az Erdélyi Muzéumot kapcsolatai révén és anyagilag kezdettől fogva segítette, mind ő, mind felesége, gróf Haller Krisztina. Döbrentei Gábornak az egyik legszorosabb barátja volt Erdélyben.

Az 1810-es évek végén megözvegyülve, feleségül kérte gróf Gyulay Karolinát (Lottit), de az visszautasította. 

Az 1820-as években, özvegyen Bécsbe költözött, és ott eladósodott. Döbrenteit kéri többször is kölcsönpénz szerzésére. Zavaros ügyeiről csak annyit tudni, hogy egy ideig a császár benső emberének hitte magát, és azért tartózkodott huzamosabb ideig Bécsben, mert úgy gondolta, hogy ebből a bizalmas posztból eredő feladatot teljesít. Ld. Papp Júlia: Cserey Farkas „Hazafi Óhajtás”-a a Magyar Kurir 1822. évfolyamában, Magyar Könyvszemle, 1999/1; Györe Pál: Ifjabb Cserey Farkas (1773–1846). Hiradó-Nyomda, Nagykőrös, 1944.

Hász-Fehér Katalin, 2018. márc. 24.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy