Ghyczy Kálmán (1808)
1888 -

Életrajz:

GHYCZY KÁLMÁN (1808—1888), 1844-től Komárom vármegye alispánja; a szabadságharc idején a Batthyány-kormány igazságügyi államtitkára volt. A fegyverletétel után hűségnyilatkozatot tett az udvarnak, kegyelmet kapott. 1861-től a képviselőház elnöke volt, 1865-től a balközép vezére. A kiegyezés után pénzügyminiszter lett. Ld. Szigeti István: „Hazámnak hasznos polgárja kívánok lenni” — Ghyczy Kálmán élete és politikai pályája (1808—1888), Gondolat Kiadó, Budapest, 2013.

Hász-Fehér Katalin, 2018. márc.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy