Gróf Károlyi Ede
1821 - 1879

Életrajz:

Károlyi Ede gróf – nagykárolyi gróf (Párizs, 1821–Budapest, 1879), Károlyi István gróf és gróf Dillon Georgina fia. 1860-tól Abaúj vármegye országgyűlési képviselője. Az 1860-as években a nagy pesti részvénytársaságok elnöki tisztségeit töltötte be. Neje Kornis Klarissza grófnő volt, eskülvőjüket 1851. febr. 21-én tartották. Fiuk gróf Károlyi László. Ő alakíttatta át Ybl Miklóssal a füzérradványi Károlyi-kastélyt, 1857 és 1859 között. A korabeli lapokban főként gazdasági, gazdaságpolitikai cikkei, írásai jelentek meg.

Ld. Joó Tibor: A füzérradványi Károlyi-kastély, A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 12, Miskolc, 1973, 62–69.; Kemény Mária: Füzérradvány (...), Károlyi-kastély átalakítása (...) = Ybl Miklós építész, szerk.: Kemény Mária–Farbaky Péter, Budapest, 1991, 213; Sisa József: A füzérradványi kastély, Ars Hungarica 1999/1, 5–79.

Hász-Fehér Katalin, 2018. márc. 14.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy