Gróf Csáky György
1817 - 1890

Életrajz:

Keresszegi és adorjáni gróf CSÁKY GYÖRGY (Kolozsvár, 1817. aug. 25.–1890. ápr. 9., Kolozsvár). Tanulmányai után sokat utazott külföldön, a modern gazdaságot, különösen a szarvasmarha-tenyésztést tanulmányozva. Nemzetőr-századosként részt vett a szabadságharcban, többször is harcolt a fellázadt oláhok ellen. Ezután visszavonult jószágaira.
Kétszer nősült, első neje Naláczy Jozefa (1824–1898), majd ettől elválva 1851. október 4-én nőül vette Toroczkay Eszter grófnőt (1827. jan. 14.–1902. máj. 31., Kolozsvár). Vereby Soma szerint 3 fiuk és 1 leányuk született, más források csak 1 leányról tudnak (Csáky Katalin, 1855–1941). 1861-ben Kolozs megye alispánjává választották, de a politikai élet fordultával ismét visszavonult birtokaira.

Forrás: Vereby Soma: Magyar mágnások életrajzi és arczképcsarnoka, Tizenegyedik évfolyam, Pest, 1872, 10–12. Arcképpel.

Hász-Fehér Katalin, 2018. márc. 12.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy