Kozma Irma
1847 - 1897

Életrajz:

KOZMA IRMA (1847–1897), csillagkeresztes hölgy, Sombory Lajosné. Haláláról a Vasárnapi Ujság 1897. okt. 17-i, 42. száma adott hírt, miszerint 50 éves korában, Abbáziában hunyt el. 1862-ben a Balatonfüredi Annabálon is részt vett, s ott a bál szépe címet kapta, erről tudósítanak a korabeli lapok:

„Augustus 11-en vett bucsut fürdőnktől Kozma Irma kisasszony, ki az Annavigalom aranyalmáját, mint öt szótöbbséggel megválasztatott estkirálynéja, magával viszi Erdélyhonba. Az aranyalma átadásakor, a tizenkét tagból állott küldöttség a következő s a választók által aláiratott emlékiratot nyújtotta át Kozma Irma úrhölgynek:

Királyhágón túl a bérczes hegyek
Ormának ős hazája szült téged,
Zsengébb korodban is mily szép lélek –
Magyar sziv lakja kebled és érzet.
Az ős magyar kelmék fedék kebled.
Igéző voltál bájos honleány! –
Ragyogtál mint az estkirálynéja, –
Megillet e csekély kis adomány –
A téd(!) legyen Erisnek almája.”

A B-Füredi vendégkoszorú nevében:
Ábrányi Aurél m. k.
Bánffy Pál báró m. k.
Ballaghi Mór m. k.
Bay Sándor m. k.
Berta Sándor idősb m. k.
Berta Sándor ifj. m .k.
Besze János m. k. stb.

(Balaton-Füredi Napló, 1862. aug. 14., 12. sz., 95–97. Ld. Füredi História, 2010/2.)

Hász-Fehér Katalin, 2018. márc. 10.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy