Gróf Bethlen János ("kolduló")
1826 - 1891

Életrajz:

BETHLEN JÁNOS (1826. jan. 6.–Gyulafehérvár, 1891. febr. 10.) – Bethlen János ("Vén János", 1792—1851) és Béldi Rozália egyik fia. Gyenge jellemű ember volt, aki 16 éves korában, apja tudta nélkül, számításból tért át a katolikus vallásra. A szabadságharcban részt vett, de később sokan a bécsi kormány megbízottjának tartották. Egyébként tehetséges, több nyelvet beszélő ember volt. Gyulay Lajos többször megírja róla, hogy Pesten pénzkéregetésből tartotta fenn magát.

Forrás: Dr. Lukinich Imre: A bethleni gróf Bethlen család története, Budapest, Athenaeum Rt, é. n. [1927], 461–491.

Hász-Fehér Katalin, 2018. márc. 10.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy