Döbrentei szöveg - Levél

Márton József - Döbrentei Gáborhoz

Keletkezés: 1806. 04. 12. Bécs. (1806.04.12)
Publikálás: -- ()
Szöveg:

Menjen el az Úr, és lássa meg a' Németek között, hogy a' mi Magyar Nemzetünknek tsak alkalmatossága nints, 's módja nem adatik a' Tudományoknak Anyai Nyelvén lehetö pallérozására; külömben – rövid időn nem mi mennénk hozzájok sovárogni, hanem ők borítnák el a' mi Hazánkat, úgy mint a' hol a' Tudományoknak sokkal több tápláló elementomi találtatnak. Viszszatérvén pedig onnan, legyen eszköze az Úr Nemzetünk boldogításának. Irtam Bétsben Aprilis 12dikén 1806.

Márton Jósef
Professor[1] [® Márton József]

Impresszum:

Kiad. Hász-Fehér Katalin: Döbrentei Gábor levelezése, http://gyulaynaplok.hu/dobrentei, 2013.

Lelőhely: MTAK Kézirattára, M. Irod. Lev. 4-drét, 55. Régi jelzet: 201. sz. Levelek Döbrentei Gáborhoz.

Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Döbrentei szöveg - Levél