Döbrentei szöveg - Levél

Döbrentei Gábor - Virág Benedekhez

Keletkezés: 1806. 01. 29. előtt. Elveszett levél. ()
Publikálás: Publikálás helye ()
Szöveg:

[Megküldi neki a A’ lantoló szép című versét.]

Impresszum:

Kiad. Hász-Fehér Katalin: Döbrentei Gábor levelezése, http://gyulaynaplok.hu/dobrentei, 2013.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Döbrentei szöveg - Levél