Döbrentei szöveg - Levél

Döbrentei Gábor - Kazinczy Ferenchez

Keletkezés: 1805. tavasz. Sopron. Elveszett levél. (1805.03-1805.06)
Publikálás: ()
Szöveg:

[A Soproni Magyar Társaság nevében megköszöni Kazinczynak az 1805. február 23-án kelt válaszát, a Társaságnak küldött üdvözletét és Kis Jánosnak a Kazinczy házasságkötésére írt episztolájából küldött 50 példányt.]

Forrás: A' Sopronyi Magyar Tanuló Társaság' Jegyző Könyve Sopronyba 1792–1806. A soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium Kézirattára. In: Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785–1848. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963. 148.

Impresszum:

Kiad. Hász-Fehér Katalin: Döbrentei Gábor levelezése, http://gyulaynaplok.hu/dobrentei, 2013.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Döbrentei szöveg - Levél