Döbrentei szöveg - Levél

Révai Miklós - Döbrentei Gábornak és a Soproni Magyar Társaságnak

Keletkezés: 1804. 03. 31. Elveszett levél. (1804.03.31)
Publikálás: ()
Szöveg:

[Nem tudja elfogadni a pártoló tagként való meghívást. Grammatikájából tiszteletpéldányt küld.]

Impresszum:

Kiad. Hász-Fehér Katalin: Döbrentei Gábor levelezése, http://gyulaynaplok.hu/dobrentei, 2013.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Döbrentei szöveg - Levél