Döbrentei szöveg - Levél

Döbrentei Gábor - Schedius Lajosnak, Virág Bendeknek, Márton Józsefnek, Kisfaludy Sándornak, Gömbös Pálnak, Szüts Pálnak, Gödör Györgynek, Sztrokay Antalnak, Berzsenyi Dánielnek, Hrabovszky Dánielnek.

Keletkezés: 1803. 09. Sopron. Elveszett levél. (1803.09)
Publikálás: Publikálás helye ()
Szöveg:

[Elveszett levél. A Soproni M. T. titoknokaként tiszteletbeli levelező társnak hívja meg őket.

Forrás: A' Sopronyi Magyar Tanuló Társaság' Jegyző Könyve Sopronyba 1792–1806. A soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium Kézirattára, A. II.1. I. jk. 143a. In: Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785–1848. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963. 146.]

Impresszum:

Kiad. Hász-Fehér Katalin: Döbrentei Gábor levelezése, http://gyulaynaplok.hu/dobrentei, 2013.

Lelőhely: Lelőhely

Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Döbrentei szöveg - Levél